Republic of China » President

Chiang Kai-shek
1950-03-01 - 1975-04-05
Chiang Ching-kuo
1978-05-20 - 1988-01-13
Lee Teng-hui
1988-01-13 - 2000-05-20