Chiang Kai-shek

Chiang Kai-shek
1887-10-31 - 1975-04-05

Timeline

1888
1894
1900
1906
1912
1918
1924
1930
1936
1942
1948
1954
1960
1966
1972
 
Chiang Kai-shek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Show with...