Deng Xiaoping

Deng Xiaoping
1904-08-22 - 1997-02-19

Timeline

1905
1912
1919
1926
1933
1940
1947
1954
1961
1968
1975
1982
1989
1996
 
Deng Xiaoping
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Show with...